Rybí přechody

Provádíme výstavbu rybích přechodů (zprůchodnění vodních toků) pro možnost migrace vodních živočichů.

  • 1439285668483.jpg