Úprava vodních toků

Provádíme 

- výstavbu retenčních přehrážek, kamenných a balvanitých stopňů, skluzů

- opevnění břehů kamennými rovnaninami, konstrukcemi betonovými, konstrukcemi kamennými zděnými i prováděnými na sucho, konstrokcemi ze sruboviny  a gabionů